Conoce el Reino de Valencia,
nuestra Lengua Valenciana,
nuestra historia, gente, fiestas,
nuestras costumbres...

¡¡ Conocerlo es amarlo !!

Tabalet i Dolçaina

Tabalet i Dolçaina

Nino Bravo

Música

Salvador Giner

Nuestros clásicos

Nuestras bandas

Chusep Bernat i Baldovi

Nuestra literatura

Genios del cómic

Don Pío

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?
jueves, 17 de marzo de 2016

postheadericon Emili Panach - Historia antiga d'abans (1963)


Titul de la poesia
Historia antiga d'abans

Genero
Llibret de Falla

Autor
Emili Panach Ramos
(Valencia, 1913-1983)

Publicacio
Llibret de la Falla Barcas-Pascual y Genís (1963)
HISTORIA ANTIGA D'ABANS

Apenes va ser creat
el mon per el Pare Etern
ya les forces de l'Infern
varen fer publicitat.

Fon en la primera Edat
cuan la serp del Paradis,
tirant ma del seu encis,
entre veres i entre bromes,
feu l'anunci de les pomes...
i mos va fer el gran pastis.

I agarrantse a l'altaveu...
"¡Chiquetes! -la serp pregona-,
tinc la collita mes bona
que mai ensomiar podreu,

Vingau, vingau i compreu,
que ho done a preu de regal.
Es una fruita especial
i de delicat aroma.
La rebaixa de la Poma
de l'abre del Be i del Mal..."

I sense lloc al Mercat,
ni pes, permis, ni cistella,
va embaucar a la "costella"...
¡i ben car mos ha costat!

Culpe a la publicitat
d'este primer enganchó;
pues que per eixe prego
de tintes publicitaries
ara em tinc que vore yo.

Despres, al vindre el progres,
com l'anunci va que sura,
ompli de "lliteratura"
cines, radios, i cafes;

I com la cosa va a mes
en este pobre planeta,
cuan apleguem a la meta
seguint el ritme actual...
hasta el Juí Final
se fara a "toc de trompeta".

0 comentarios:

Si tens problemes en algun enllaç ¡Escriumos!
(excepte els posts sense enllaços)


Si detectas algún enlace roto ¡Coméntalo!
(excepto los posts sin enlaces)


Any problem with a link? Contact us!
(excepting posts without links)


_ooOoo_

Valencia Canta no se hace responsable
de los comentarios realizados por sus lectores.

Coneix lo Regne de Valencia,
la nostra Llengua Valenciana,
la nostra historia, gent, festes,
les nostres costums...

¡¡ Coneixerlo es amarlo !!

Dansá

Dansá

Buscar en el blog

Quizás quiso buscar...

Quizás quiso buscar...

¿Algo sobre el Reino?

O... ¿visto la última semana?

Patrimonios de la Humanidad

Patrimonios de la Humanidad
Pinturas rupestres del Barranco
de la Valltorta (Castellón)

Tribunal de las Aguas (Valencia)

Palmeral de Elche (Alicante)

Fallas

Fallas

La fiesta de las Fallas de Valencia
(En el ámbito del Reino de Valencia)

Bruno Lomas

Publicado por fechas

Dova

Lolita Garrido

Pumby y sus amiguetes

Concha Piquer e hija

Concha Piquer e hija
Concha Piquer y
Concha Márquez Piquer

Amigos de Valencia Canta

Los Inhumanos

counterDesde 08/12/2011

Y nos visitan desde...Gracies, Gracias, Thanks, Grazie, Obrigado, Merci, Danke, Bedankt, Tack, Spacibo, Arigatô,
Aabhar... Mahalo, Mauruuru...
... Vinaka, Xièxie, Yekeniele

Valencia, Ciutat i Regne

Valencia, Ciutat i Regne
Ducado de Fernando II,
Valencia 1479-1516

L'oraCHE


CASTELLÓN
El tiempo por Tutiempo.net


VALENCIA
El tiempo por Tutiempo.net


ALICANTE
El tiempo por Tutiempo.net