Conoce el Reino de Valencia,
nuestra Lengua Valenciana,
nuestra historia, gente, fiestas,
nuestras costumbres...

¡¡ Conocerlo es amarlo !!

Tabalet i Dolçaina

Tabalet i Dolçaina

Nino Bravo

Música

Salvador Giner

Nuestros clásicos

Nuestras bandas

Chusep Bernat i Baldovi

Nuestra literatura

Genios del cómic

Don Pío

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?
viernes, 6 de mayo de 2016

postheadericon Josep F. Gil - Mare, yo tan sols vullc ser Valencia


Titul de la poesia
Mare, yo tan sols vullc ser Valencia
(Madre, yo tan solo quiero ser Valencia)

Genero
Poesia patriotica

Autor
Josep Ferran Gil i Navarro

Publicacio
Corona poetica a la Mare de Deu dels Desamparats
(12-05-1998)

Idioma
Llengua Valenciana
MARE,
YO TAN SOLS VULLC SER VALENCIA

Perdona, Mare meua l’atreviment
de que en una data tan senyalà
com l’aniversari pontifici
t’expresse el meu sentir de terra ferma
en veu tremola i fosca d'amargor.
Pues una, irremediablement rebenta
despres de tant de temps parant galtaes
de forma manifesta com ya saps
per part de mans tacaes per l’ofensa.
Mare, yo tan sols vullc ser Valencia,
¡que ya es prou, i molt!

Yo que de sempre a lo llarc de l’historia
donant eixemple de civica pau
he segut obedient i sumissa
al temps que injustament marginà,
rep ara com a moneda de canvi
l’invasio imperialista, colonial,
per part del colindant que mos envolta
que sense el minim respecte mos afonen
davant l’estilet, en les fondes raïls.
Mare, yo tan sols vullc ser Valencia,
¡que ya es prou, i molt!

Que interessos obscurs misteriosos
forasters que no son cap fantasmes,
recolzats per natius traïdors i venuts
volen fer de mi una caricatura
amorfa i totalment impersonal
borrantme a l’instant d’una plomà
ma llarga i esplendorosa vida
avalá per un Sigle d’Or brillant
que corrompix a molta gent d’enveja.
Mare, yo tan sols vullc ser Valencia,
¡que ya es prou, i molt!

Patixc permanents atacs discriminats
del mateix cap a les plantes dels peus,
del nort al sur, passant tambe per l’oest
i per l‘atra banda no, perque està la mar.
I ya en el caramull de la gosadia
sense parla, muda, em volen deixar,
mes no em mutilaran la llengua propia
que per valenciana, neta i viva
no esta necessità de transplant.
Mare, yo tan sols vullc ser Valencia,
¡que ya es prou, i molt!

Mes farta d’heregies i calumnies
en l’orgull i la casta per davant
alce el crit al cel i me rebele
fins a posar llimit a la ralla,
i en lo teu permis Verge celestial
te suplique en devocio cristiana
la proteccio i ampar baix el teu mant,
com a Patrona dels Desamparats
i tambe de tos fills, els bons valencians.
Mare, yo tan sols vullc ser Valencia,
¡que ya es prou, i molt!

0 comentarios:

Si tens problemes en algun enllaç ¡Escriumos!
(excepte els posts sense enllaços)


Si detectas algún enlace roto ¡Coméntalo!
(excepto los posts sin enlaces)


Any problem with a link? Contact us!
(excepting posts without links)


_ooOoo_

Valencia Canta no se hace responsable
de los comentarios realizados por sus lectores.

Coneix lo Regne de Valencia,
la nostra Llengua Valenciana,
la nostra historia, gent, festes,
les nostres costums...

¡¡ Coneixerlo es amarlo !!

Dansá

Dansá

Buscar en el blog

Quizás quiso buscar...

Quizás quiso buscar...

...¿Fiestas de Pascua?

...¿Moros y Cristianos, tal vez?

O... ¿visto la última semana?

Patrimonios de la Humanidad

Patrimonios de la Humanidad
Pinturas rupestres del Barranco
de la Valltorta (Castellón)

Tribunal de las Aguas (Valencia)

Palmeral de Elche (Alicante)

Fallas

Fallas

La fiesta de las Fallas de Valencia
(En el ámbito del Reino de Valencia)

Bruno Lomas

Publicado por fechas

Dova

Lolita Garrido

Pumby y sus amiguetes

Concha Piquer e hija

Concha Piquer e hija
Concha Piquer y
Concha Márquez Piquer

Amigos de Valencia Canta

Los Inhumanos

counterDesde 08/12/2011

Y nos visitan desde...
Gracies, Gracias, Thanks, Grazie, Obrigado, Merci, Danke, Bedankt, Tack, Spacibo, Arigatô,
Aabhar... Mahalo, Mauruuru...
... Vinaka, Xièxie, Yekeniele

Valencia, Ciutat i Regne

Valencia, Ciutat i Regne
Ducado de Fernando II,
Valencia 1479-1516

L'oraCHE


CASTELLÓN
El tiempo por Tutiempo.net


VALENCIA
El tiempo por Tutiempo.net


ALICANTE
El tiempo por Tutiempo.net