Conoce el Reino de Valencia,
nuestra Lengua Valenciana,
nuestra historia, gente, fiestas,
nuestras costumbres...

¡¡ Conocerlo es amarlo !!

Tabalet i Dolçaina

Tabalet i Dolçaina

Nino Bravo

Música

Salvador Giner

Nuestros clásicos

Nuestras bandas

Chusep Bernat i Baldovi

Nuestra literatura

Genios del cómic

Don Pío

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?
viernes, 23 de diciembre de 2016

postheadericon A Belem les chiques


A BELEM LES CHIQUES

Romanç popular de Tavernes i Simat

Extret de la revista ROGLE (Decembre de 2011)
José de Ribera
La Sagrada Familia, con Santa Ana y Catalina de Alejandría
(1648)


A Belem les chiques
totes van cantant
unes cançonetes
que allo es un encant.
Una donzelleta
d’edat de “quins” anys
“anava” per obra
de l’Esperit Sant.
Que sense dolor,
la nit de Nadal,
al fill de Deu Pare
pari en un portal,
pari en un portal.

El “Ninyo”, de fret
tremolant està
i les llagrimetes
li estaven brollant.
La mare embová(da)
l’estava mirant
i en un bolqueret
l’anava bolcant.
En un bolqueret
l’anava bolcant
i en una faixeta
l’anava faixant,
l’anava faixant.

Lo bon San Josep
l’està contemplant
i com gemecava
el trau a l’instant
i va a passejarlo
per fora el portal
 - Fill meu del meu cor,
no em faces plorar,
que si en estos braços
et sap mal estar,
ya et dure a ta mare
que et fara callar,
que et fara callar.

Pren la Mare al Fill
per lo alimentar
i es destapa el pit
mes pur que el cristal,
mes blanc que la llet;
i haventli aplicat
el seu mugronet,
es posa a mamar.
I mentres mamava
li estava cantant:
“Mama, Serafi,
que es llet virginal,
que es llet virginal”.

Pobreta m’encontre
en un temps tan mal,
sense tindre llit
per a em recostar,
ni una caireta
que em puga assentar,
ni cresol, ni oli
per m’allumenar;
pero per a Tu
res t’ha de faltar,
que aci està ta mare
per t’aconsolar,
per t’aconsolar.

Aixina li estava
la Mare cantant
quan, a mijanit,
vingueren dansant
els bons pastorets
a vore l’Infant,
i en molta alegria
estaven ballant,
estaven ballant.
0 comentarios:

Si tens problemes en algun enllaç ¡Escriumos!
(excepte els posts sense enllaços)


Si detectas algún enlace roto ¡Coméntalo!
(excepto los posts sin enlaces)


Any problem with a link? Contact us!
(excepting posts without links)


_ooOoo_

Valencia Canta no se hace responsable
de los comentarios realizados por sus lectores.

Coneix lo Regne de Valencia,
la nostra Llengua Valenciana,
la nostra historia, gent, festes,
les nostres costums...

¡¡ Coneixerlo es amarlo !!

Dansá

Dansá

Buscar en el blog

Quizás quiso buscar...

Quizás quiso buscar...

¿Algo sobre el Reino?

O... ¿visto la última semana?

Patrimonios de la Humanidad

Patrimonios de la Humanidad
Pinturas rupestres del Barranco
de la Valltorta (Castellón)

Tribunal de las Aguas (Valencia)

Palmeral de Elche (Alicante)

Fallas

Fallas

La fiesta de las Fallas de Valencia
(En el ámbito del Reino de Valencia)

Bruno Lomas

Publicado por fechas

Dova

Lolita Garrido

Pumby y sus amiguetes

Concha Piquer e hija

Concha Piquer e hija
Concha Piquer y
Concha Márquez Piquer

Amigos de Valencia Canta

Los Inhumanos

counterDesde 08/12/2011

Y nos visitan desde...Gracies, Gracias, Thanks, Grazie, Obrigado, Merci, Danke, Bedankt, Tack, Spacibo, Arigatô,
Aabhar... Mahalo, Mauruuru...
... Vinaka, Xièxie, Yekeniele

Valencia, Ciutat i Regne

Valencia, Ciutat i Regne
Ducado de Fernando II,
Valencia 1479-1516

L'oraCHE


CASTELLÓN
El tiempo por Tutiempo.net


VALENCIA
El tiempo por Tutiempo.net


ALICANTE
El tiempo por Tutiempo.net