Conoce el Reino de Valencia,
nuestra Lengua Valenciana,
nuestra historia, gente, fiestas,
nuestras costumbres...

¡¡ Conocerlo es amarlo !!

Tabalet i Dolçaina

Tabalet i Dolçaina

Nino Bravo

Música

Salvador Giner

Nuestros clásicos

Nuestras bandas

Chusep Bernat i Baldovi

Nuestra literatura

Genios del cómic

Don Pío

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?
lunes, 21 de diciembre de 2015

postheadericon Tradicions del Nadal valencià


Publicacio
Revista Rogle

Autor
J. M. M.

Editat per
Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana

Any
Hivern 2009

Idioma
Llengua Valenciana


Son moltes les tradicions valencianes relacionaes en les festes nadalenques, la majoria son ya part d'eixa cultura popular que, en molts casos de manera espontanea, ha anat cernent lo superflu i transmetent, de generacio en generacio, distintes manifestacions que s'han convertit en icons de l'expressio mes genuïna de la cultura valenciana. L'elaboracio de dolços tipics, la tradicio belenistica, les albaes i cants nadalencs, el mateix Cant de la Sibila, l'original Belem de Tirisiti (Alcoy), les cavalcates de Reis (la d'Alcoy es la mes antiga del mon), les estrenes…, tot compon en definitiva un imaginari que fa d'estes manifestacions el nostre particular Nadal. Ad algunes d'elles donem pas en breus resenyes, per tal de ferles perdurar i per a reivindicar la seua pervivencia.
  


EL CANT DE LA SIBILA

Es tracta d'un cant profetic, l'historia del qual es lliga a la figura de la sibila que, en la Grecia classica, es una dona sabia, moltes vegaes anciana i verge, en poders profetics. Esta figura tambe estigue present en uns atres pobles mediterraneus. L'arribà del cristianisme reconegue i cristianisà la figura i se va redireccionar eixa facultat que posseïa a anunciar la "bona nova" o, encara mes, se la dotà de certa visio apocaliptica, pues prometia la segona vinguda de Jesucrist, per tal d'eixercir, a través de la por, un control sobre els fidels.

Les representacions del Cant de la Sibila en Valencia arranquen de la Edat Mija, i tenen el seu possible punt de partida en la Provença o Limoges, a on arrelaren els texts llatins basats en un sermo atribuit a San Agusti (esta consideracio per a molts es falsa) i que predicà per a convertir als judeus. En ell desfilaven una serie de personages –profetes– que anunciaven el naiximent de Jesucrist, i entre ells, les sibiles, que anunciaven el Juï final. Este text es coneix com Ordo Prophetarum i el cant llati concret de la sibila com Judici signum. Es representava en diferents ciutats de la Corona d'Arago, tambe en el Cap i Casal, a on fon introduit junt a la lliturgia romana despres de la conquista jaumina. Tambe hi ha versions en territori castellá.La versio valenciana d'este cant es troba documentà en un Breviari de 1533 de la Seu Valentina. La melodia podria partir d'un cant gregoria que despres evolucionà. Les representacions s'abandonaren despres del Concili de Trento, conseqüencia de la Contrarreforma. Hui, despres de ser recuperaes, destaquen per la seua importancia en la nostra Patria les sibiles de Ontinyent, Gandia, Benaguasil, Sueca, Algemesi, o Valencia ciutat –en la propia catedral–, encara que tambe i durant molt de temps fon cantà i representà en l'Iglesia de la Companyia de Jesus. De totes les sibiles valencianes, tal volta, la mes completa siga la de Ontinyent, no tant pel text sino pel ceremonial que comporta. Es canta el 22 de decembre en l'iglesia de Santa Maria, en el marc d'un simbolic cerimonial que inclou danses i una representacio dramaturgica.


La jorn del Judici
parra el qui haura fet servici,
Jesucrist, rei universal,
home i ver Deu eternal,
del cel vindra per a jujar
i cada u lo just dara.
Abans que el judici mort sera
un gran senyal se mostrarà,
la terra agitarà suor
i tremilurà de gran por.
...LES ESTRENES

Una costum ben arrelà en el Regne de Valencia es demanar o rebre les estrenes, eixe present-regal, casi sempre en diners, que els pares o yayos –en alguns casos els padrins– fan als fills o fillols el dia de Nadal.

Anar a felicitar els Nadals es una tradicio encara viva en els nostres pobles, i eixe dia es visita als yayos, als tios, als padrins, o ad atres familiars mes directes per a desijarlos unes bones festes. En molts casos, despres del dinar familiar de Nadal –i d'haverse menjat l'olla en pilotes tipica d'esta festa– començava la desfilà i en rebre les estrenes es besava, com a simbol de respecte, les mans de qui les donava.


Belem de la Asociación Belenista de Valencia
(Font: Actualidad Fallera)EL TIRORI, TITORI, I EL DIA DE REIS

Com sempre, en els pobles valencians, de la festa la vespra. La vesprà-nit del cinc de giner arriben a les llars valencianes –que aixina ho desigen– els Reixos, els Reis de l'Orient, aquells Macs de les Sagraes Escritures. Venen carregats de regals per a fer realitat tantes i tantes ilusions i esperances de menuts i majors.

En tota la frescor i naturalitat que generen les creacions populars, una copla, un senzill poema, se nos ensenyava de menuts per a rebre i saludar al nostre Rei preferit i que nos deixara aquells presents tant esperats. Eixe salut era alhora un oferiment d'hostage o al menys de recompensa a l'esforç fet, especialment per les cavalleries sobre les que montaven majestuosament i es desplaçaven Melchor, Gaspar, i Baltasar.

Eixe poema, recitat en respecte i impressionats per la figura d'aquell venerable rei, dia aixina: 

“Tirori, tirori.
senyor Rei yo estic aci
done'm casques per a mi,
yo li donare palla i garrofes
pal seu rossi.”


Esta versio de la localitat de Montroy es una entre tantes que poden trobarse a lo llarc i ample de la nostra geografia, en les quals lo basic no canvia, encara que algunes estrofes poden sofrir alguna modificacio, com ocorre en esta de Borriana:

“Tirori, tirori
sinyor rei yo estic aci
totes les garrofes i herba
pa el seu rossi,
i tots els joguets
que voste porte per a mi.”Ses magestats, baix l'aigua, en l'Oceanografic de Valencia

0 comentarios:

Si tens problemes en algun enllaç ¡Escriumos!
(excepte els posts sense enllaços)


Si detectas algún enlace roto ¡Coméntalo!
(excepto los posts sin enlaces)


Any problem with a link? Contact us!
(excepting posts without links)


_ooOoo_

Valencia Canta no se hace responsable
de los comentarios realizados por sus lectores.

Coneix lo Regne de Valencia,
la nostra Llengua Valenciana,
la nostra historia, gent, festes,
les nostres costums...

¡¡ Coneixerlo es amarlo !!

Dansá

Dansá

Buscar en el blog

Quizás quiso buscar...

Quizás quiso buscar...

...Selección veraniega

 • En Lengua Valenciana barrejar [barrechar] significa mezclar, y en bebidas hay una mezcla muy popular y explosiva compuesta de aguardiente y mistela denominada 'barrechat'. Se trata de piezas fresquitas, con humor, muy facilonas, para pasar un rato agradable...

 • A poco más de cincuenta kilómetros de la costa de Castellón, encontramos uno de los paisajes naturales más hermosos del Reino de Valencia, las Islas Columbretes, archipiélago de origen volcánico de gran singularidad y riqueza medioambiental...

 • El arte al que se refiere el título del libro, no solo es el arte en su acepción plástica, que también, sino en la más general del término: el arte de vivir, y de vivir rodeados de belleza, tanto si está en ruinas como guardada en los más bellos museos y palacios...

 • A orillas del Mediterráneo, en la encantadora ciudad de Benidorm (Alicante), se han dado cita durante más de cuatro décadas, entre 1959 y 2006, grandes estrellas de la música, bien como concursantes, o bien como participantes en las grandes galas celebradas como fin de fiesta, durante las tres jornadas que duraba el Festival Internacional de la Canción de Benidorm...

 • Pequeña recopilación de habaneras interpretadas por cuatro formaciones polifónicas del Reino de Valencia, entre las que destacan las dos procedentes de la localidad alicantina de Torrevieja, sede del mundialmente famoso Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía...

 • Conocida con los nombres de Nueva Tabarca o Isla Plana, la isla de Tabarca es posiblemente uno de los parajes más peculiares de todo el Reino de Valencia, tanto por su geografía llana y la gran biodiversidad que posee, como por su historia particular.

 • En el verano de 1966, Editorial Valenciana publicaba "Álbum de Verano", extra veraniego de su popular Revista Infantil Pumby; un especial de 36 páginas, fuera de númeración, en el que los personajes más célebres de la revista, como Pumby, Trompy y Caperucita Encarnada, se tomaban unas pequeñas vacaciones en la playa; o en el caso del corsario Barbudín, en seco entre los riscos, para perder de vista el mar por unos días...

 • El 23 de febrero de 1961 se estrena por todo lo alto la película "Festival en Benidorm", producida y distribuida por la productora valenciana Cifesa, y que contaba con escenas rodadas durante la celebración del II Festival Español de la Canción...

 • La horchata es una bebida muy refrescante, elaborada con frutos maduros de Cyperus suculentus sativus, más conocidos por Chufas; su cultivo se ha limitado durante siglos...

 • En el año 2006 Televisión Española presenta "Espacios Naturales. Hábitat con futuro", una nueva serie documental en la que recorre algunos de los espacios naturales protegidos más bellos de toda la Comunidad Española; hemos seleccionado el dedicado a tres de los parajes naturales más importantes del Reino de Valencia, la Sierra de Mariola, el Carrascal de la Font Roja, y la Sierra de Espadán.

 • El "Almanaque Nudista" de la histórica Editorial Carceller, es uno de los pioneros de la prensa erótica, y probablemente una de las primeras publicaciones oficiales de fotografía nudista femenina, adelantándose con ello unos treinta años al nacimiento de Playboy, y la popularización de las revistas de este género.

O... ¿visto la última semana?

Patrimonios de la Humanidad

Patrimonios de la Humanidad
Pinturas rupestres del Barranco
de la Valltorta (Castellón)

Tribunal de las Aguas (Valencia)

Palmeral de Elche (Alicante)

Fallas

Fallas

La fiesta de las Fallas de Valencia
(En el ámbito del Reino de Valencia)

Bruno Lomas

Publicado por fechas

Dova

Lolita Garrido

Pumby y sus amiguetes

Concha Piquer e hija

Concha Piquer e hija
Concha Piquer y
Concha Márquez Piquer

Amigos de Valencia Canta

Los Inhumanos

counterDesde 08/12/2011

Y nos visitan desde...Gracies, Gracias, Thanks, Grazie, Obrigado, Merci, Danke, Bedankt, Tack, Spacibo, Arigatô,
Aabhar... Mahalo, Mauruuru...
... Vinaka, Xièxie, Yekeniele

Valencia, Ciutat i Regne

Valencia, Ciutat i Regne
Ducado de Fernando II,
Valencia 1479-1516

L'oraCHE


CASTELLÓN
El tiempo por Tutiempo.net


VALENCIA
El tiempo por Tutiempo.net


ALICANTE
El tiempo por Tutiempo.net