Conoce el Reino de Valencia,
nuestra Lengua Valenciana,
nuestra historia, gente, fiestas,
nuestras costumbres...

¡¡ Conocerlo es amarlo !!

Tabalet i Dolçaina

Tabalet i Dolçaina

Nino Bravo

Música

Salvador Giner

Nuestros clásicos

Nuestras bandas

Chusep Bernat i Baldovi

Nuestra literatura

Genios del cómic

Don Pío

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?
jueves, 31 de diciembre de 2015

postheadericon Germans Grimm - Les set cabretes i el llop

.
Títul de l'obra
Les set cabretes i el llop

Genero
Conte

Autor
Germans Grimm (Jacob i Wilhelm)
(Hanau, Alemania, 1785-1863 i 1786-1859)

Publicacio
1812


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
168 KB

Orige del llibre
Epubvalpostheadericon Tip y Coll - Villancicos políticos


Programa televisivo
Especial Nochevieja de 1982

Fecha de emisión
31 de diciembre de 1981

Emisora
La 1
Radio Televisión Española
miércoles, 30 de diciembre de 2015

postheadericon Robert Southey - Rullets d'or

.
Títul de l'obra
Rullets d'or

Genero
Conte

Autor
Robert Southey
(Regne Unit, 1774 - 1843)


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
126 KB

Orige del llibre
Epubvalpostheadericon Revista Pumby - Número 272 (1979)


Título del cómic
Revista Pumby

Número
272
Extraordinario de Navidad

Autores
Varios

Publicación
1962
Editorial Valenciana


Formato
 CBR (Imágenes JPG)

Páginas
36

Idioma
Español

Tamaño
39,57 MB

Escaneadores
Retroseriestv y Cantoseegla
(C.R.G.)

Contenido...
 • Popeye el marino (Bud Sagendorf)
 • Pumby: Silencio en la noche (Sanchís)
 • Payasete y Fu-chinín (Palop)
 • Los tres Mosquiteros y medio: Unos por otros (Castillo)
 • Davy Croqueta: ¡Tip, tap, pum! (Bovis y Tortajada)
 • Orejitas de carbón (Nin y Tortajada)
 • El pirata Barbudín: Todos eran malos (Grema, Gorris, y Tortajada)
 • El espíritu del valor (Karpa y Tortajada)
 • Ivanchito: Nochebuena (Carbó)
 • En Belén hay un niño
 • Plumita: El árbol de Navidad (Cerdán)
 • Becerrín y Monucho (Palop)martes, 29 de diciembre de 2015

postheadericon Charles Perrault - La rateta presumida

.
Títul de l'obra
La rateta presumida

Genero
Conte

Autor
Charles Perrault
(Paris, França, 1628-1703)

Publicacio
1697


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
153 KB

Orige del llibre
Epubvalpostheadericon Jeanne-Marie Leprince Beaumont - La bella i la bestia

.
Títul de l'obra
La bella i la bestia

Genero
Conte

Autor
Jeanne-Marie Leprince Beaumont
(França, 1711-1780)

Publicaio
1770


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
153 KB

Orige del llibre
Epubvallunes, 28 de diciembre de 2015

postheadericon Joseph Jacobs - Els tres porquets

.
Títul de l'obra
Els tres porquets

Genero
Faula

Autor
Joseph Jacobs
(Sidney Australia, 1854 - Nova York, 1916)


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
106 KB

Orige del llibre
Epubval
¡Uy...! ¡Perdón...!,

 Estos Santos Inocentes...

¡Mira que cambiarnos la portada...!
postheadericon Rebelión en la granja 2015, versión valenciana... ¿Valenciana?

.

Rebelio en la granja 2015, versio valenciana...

¿Valenciana?


No, no; aço no es tracta d'una inocentá... mos gobernen els mateixos collars pero en diferents gossos... i porcs,,, i burros... i..., ¡¡...i tots, en la paranoia catalanera!!.

... ... ...

No, no; esto no se trata de una inocentada... nos gobiernan los mismos collares pero con diferentes perros... y cerdos,,, y burros... y..., ¡¡...y todos, con la paranoia catalanera!!.
Repart per orde d'intervencio / Reparto por orden de intervención:


Vicent Marza
Castello
Conseller d'Educacio, Investigacio, Cultura i Deport
de la Generalitat Valenciana

Monica Oltra
Neuss (Renania, Alemania)
Vicepresidenta, Consellera d'Igualtat i Política Inclusiva
de la Generalitat Valenciana

Chimo Puig
Morella (Castello)
President de la Generalitat Valenciana

Joan Ribo
Manresa (Barcelonia)
Alcalde de Valencia

Pere Fuset
Valencia
Regidor de Festes de l'Ajuntament de Valencia
President de Junta Central Fallera

Pepet Garcia (Bunyolet)
Regne de Valencia
EL POBLE

(*) A fer la ma:

Se trata de una genuina expresión valenciana que indica poco más o menos algo así como, mandar a alguien a hacer puñetas, o a la mierda, o a tomar por saco... y puede que otras cosas más... ¡Pero todas ellas en una misma expresión!.

domingo, 27 de diciembre de 2015

postheadericon Esopo - La chicharra i la formiga

.
Títul de l'obra
La chicharra i la formiga

Genero
Faula

Autor
Esopo
(Grecia, sigle IV A.C.)


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
124 KB

Orige del llibre
Epubvalpostheadericon Charles Perrault - El gat en botes

.
Títul de l'obra
El gat en botes

Genero
Conte

Autor
Charles Perrault
(Paris, França, 1628-1703)

Publicacio
1697


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
180 KB

Orige del llibre
Epubvalsábado, 26 de diciembre de 2015

postheadericon Hans Christian Andersen - L'anet lleig

.
Títul de l'obra
L'anet lleig

Genero
Conte

Autor
Hans Christian Andersen
(Odense, Dinamarca, 1805  - Copenhague, Dinamarca, 1875)


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
197 KB

Orige del llibre
Epubvalpostheadericon Julio Verne - 20.000 llegues de viage submari

.
Títul de l'obra
20.000 llegues de viage submari

Genero
Fantasia, Aventures

Autor
Julio Verne
(França, 1828 - 1905)

Publicacio
1869


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
499 KB

Orige del llibre
Epubvalviernes, 25 de diciembre de 2015

postheadericon Germans Grimm - El Sabater i els Donyets

.
Títul de l'obra
El Sabater i els Donyets

Genero
Conte

Autor
Germans Grimm (Jacob i Wilhelm)
(Hanau, Alemania, 1785-1863 i 1786-1859)

Publicacio
1812


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
108 KB

Orige del llibre
Epubvalpostheadericon Charles Dickens - Canço de Nadal (1843)

.
Títul de l'obra
Canço de Nadal

Genero
Satira social

Autor
Charles Dickens
(Portsmouth, Inglaterra, 1812 - Gads Hill Place, Inglaterra, 1870)

Publicacio
1843


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
771 KB

Orige del llibre
Epubval


Sinopsis

Canço de Nadal o Un conte de Nadal (titul original en anglés: “A Christmas Carol”) es una novela curta, escrita pel britànic Charles Dickens en 1843; un relat de fantasmes que ha fruït del favor del public des del mateix moment de la seua aparicio, gracies a la caricatura i inquietut social, i el sentiment conseguit per Dickens en la narracio.

Canço de Nadal narra l'inquietant nit que en la vespra d'esta festivitat passa un vell miserable i taquí, Ebenezer Scrooge, de resultes de la visita de l'espectre del seu antic soci, Jacop Marley; este fa desfilar davant d'ell la visio dels espirits dels Nadals passats, presents, i futurs, que li mostren el seu trist desti, si no cambia la seua actitut.

jueves, 24 de diciembre de 2015

postheadericon Germans Grimm - Blancaneu i els set nanos

.
Títul de l'obra
Blancaneu i els set nanos

Genero
Conte

Autor
Germans Grimm (Jacob i Wilhelm)
(Hanau, Alemania, 1785-1863 i 1786-1859)

Publicacio
1812


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
167 KB

Orige del llibre
Epubvalpostheadericon Constantino Llombart - Nochebuena


Títul de la poesia
Nochebuena

Genero
Poesia comica

Autor
Constantino Llombart
(Valencia, 1848 - 1893)

Publicacio
Tabal y Donsayna (1878)

Idioma
Llengua Valenciana

NOCHEBUENA

"Esta noche es Noche Buena
y no es noche de dormir;
que la Virgen va de parto
y a las doce ha de parir."

"Esta noche es Noche Buena
y mañana Navidad;
saca la bota, morena,
que me quiero emborrachar."

Estes coples, ya tan velles,
entre atres meñs populars,
que notifiquen la vespra
la festa de l'endema,
obligaes de simbomba,
de pandero o de carranc,
de guitarro y de postises
o de tot a un temps y a estall,
per los carrers o en les cases
les bramen els chics y els grans,
promovent un rebombori
pichor qu'una senserra.

Chillaisa, crits, rialles,
sambra y ball per totes parts,
desde la posta del sol
hasta la misa del gall.
Pareix que s'en ixca el riu
de mare, o del clot la mar.
Com si el Chui s'acostara
o el mon s'en vinguera al baix.

En cafetins y en tabernes
abunden els parroquians,
perque al órde de la nit
les otomanes están.
Y contant en les estrenes
que pensen arreplegar,
les chents de chispa no es paren
en peseta amunt u aball.

Atres, en un soparot,
que ni aquell de Baltasar,
rihuen y gochen y beuen,
y es chuplen els dits de llarc.
Y aixina la chent menuda,
la de tro y la de rellamp
selebren la Noche Buena,
mala pa el que no te un clau.

En tant, atres rutinaris,
mes pasifics y en dines,
que tenen titot y tot,
regalat, u a costes d'ells,
en lo cabas baix la capa
ya han dut del Mercat y el Trench
de bona vesprá, el recapte
pera tres dies lo meñs.

Y enacabant que, si dechunen,
fan colasio u sopen be,
mentres les dones degollen
y peleen impunement,
fan pilotes, posen l'olla
y adelanten els que fers,
perque dema la familia
se reunix tota en pes,
alla va l'home en los chics,
agarrat en lo quinque,
y en tota la pasimonia
que pa el cas es menester,
s'ocupa hast'hora de misa
en enllestir el Belem,
ahon sols falten ya els borregos,
els pastors y els romerets.

Despues tot lo mon de cap
a la iglesia, ahon si a ma ve
se sol moure alguna escama,
perque pera tot hia chent.

Y en tant, l'orgue en los rechistres
de la gamba o dels porquets,
se deixa ouir en les aires,
mes populars y llauchers
hiá qui beca y hia qui dorm,
descontat mes d'un chiquet,
que en la fira y les estrenes
te posat el pensament,
y en qu'ell tambe ha de estrenar
el vestit nou que li han fet.

Y aixina la Noche Buena
se pasa poc mes o meñs:
Felis pera el que te molt,
si no es dañ o sentiment;
alegre pa el que te algo...
Trista sols pa qui res te.

miércoles, 23 de diciembre de 2015

postheadericon Hans Christian Andersen - La sireneta

.
Títul de l'obra
La sireneta

Genero
Conte

Autor
Hans Christian Andersen
(Odense, Dinamarca, 1805  - Copenhague, Dinamarca, 1875)


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
154 KB

Orige del llibre
Epubval


postheadericon Revista Jaimito - Extra de Navidad y Reyes (1979)


Título del cómic
Revista Jaimito

Número
Extra de Navidad y Reyes 1979

Autores
Varios

Publicación
29-12-1979
Editorial Valenciana


Formato
 CBR (Imágenes JPG)

Páginas
36

Idioma
Español

Tamaño
65,2 MB

Escaneadores
Carlos Z y Alegria (C.R.G.)

Contenido...
 • Tip y Coll: La cena (Serafín)
 • Jaimito: El repartidor y los muchachos (Karpa)
 • El champán, dime cómo lo bebes... y te diré quién eres (Edgar)
 • Don Meñique del Pulgar: La armadura (Nin)
 • Los pluriempleos (Edgar)
 • Anecdotario gracioso (Edgar)
 • Bolita: El provocador (Karpa)
 • El habitante del viejo castillo de Mockery: Sorpresas navideñas (Nin)
 • El grumete Timoteo: Navidad (Cerdán)
 • Día de inocentes (Palop)
 • El monín y sus borricos: ¡Al rico pavo! (Nin)
 • Felices pascuas (Edgar)
 • Chistes camp navideños (Palop)
 • Don Esperpento: Navidades negras (Sanchís)
 • Noche de uvas (Palop)
 • 7-7-Cero a la izquierda: Operación fin de año (Rojas de la Cámara)
 • Sandokancio (Sanchís)
 • Bartolo, el as de los vagos (Palop)
 • Los lectores en Jaimito
 • Cómo recibe el año nuevo... (Edgar)martes, 22 de diciembre de 2015

postheadericon Jean de la Fontaine - La lletera

.
Títul de l'obra
La lletera

Genero
Faula

Autor
Jean de la Fontaine
(França, 1621-1695)


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
102 KB

Orige del llibre
Epubvalpostheadericon Tradiciones de la Navidad valenciana


Publicación
Revista Rogle

Autor
J. M. M.

Editado por
Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana

Año
Invierno 2009

Idioma
Lengua Valenciana

Traducción al español
Valencia canta


Son muchas las tradiciones valencianas relacionadas con las fiestas navideñas, la mayoría son ya parte de esa cultura popular que, en muchos casos de manera espontanea, ha ido cerniendo lo superfluo y transmitiendo, de generación en generación, distintas manifestaciones que se han convertido en iconos de la expresión más genuina de la cultura valenciana. La elaboración de dulces típicos, la tradición belenística, las albadas y cantos navideños, el mismo Canto de la Sibila, el original Belén de Tirisiti (Alcoy), las cabalgatas de Reyes (la de Alcoy es la más antigua del mundo), las estrenas…, todo compone en definitiva un imaginario que hace de estas manifestaciones nuestra particular Navidad. A algunas de ellas damos paso con breves reseñas, para hacerlas perdurar y para reivindicar su pervivencia.EL CANTO DE LA SIBILA

Se trata de un canto profético, cuya historia se enlaza a la figura de la sibila que, en la Grecia clásica, es una mujer sabia, muchas veces anciana y virgen, con poderes proféticos. Esta figura también estuvo presente en otros pueblos mediterráneos. La llegada del cristianismo reconoció y cristianizó la figura y se redireccionó esa facultad que poseía a anunciar la "buena nueva" o, aún más, se la dotó de cierta visión apocalíptica, pues prometía la segunda venida de Jesucristo, pera ejercer, a través del miedo, un control sobre los fieles.

Las representaciones del Canto de la Sibila en Valencia arrancan de la Edad Media, y tienen su posible punto de partida en la Provenza o Limoges, donde arraigaron los textos latinos basados en un sermón atribuido a San Agustín (esta consideración para muchos es falsa) y que predicaba para convertir a los judíos. En él desfilaban una serie de personajes –profetas– que anunciaban el nacimiento de Jesucristo, y entre ellos, las sibilas, que anunciaban el Juicio final. Este texto se conoce como Ordo Prophetarum y el canto latín concreto de la sibila como Judici signum. Se representaba en diferentes ciudades de la Corona de Aragón, también en el Cap i Casal, donde fue introducido junto a la liturgia romana después de la conquista jaumina. También hay versiones en territorio castellano.La versión valenciana de este canto se encuentra documentada en un Breviario de 1533 de la Catedral Valentina. La melodía podría partir de un canto gregoriano que después evolucionó. Las representaciones se abandonaron después del Concilio de Trento, consecuencia de la Contrarreforma. Hoy, después de ser recuperadas, destacan por su importancia en nuestra Patria las sibilas de Onteniente, Gandía, Benaguacil, Sueca, Algemesí, o Valencia ciudad –en la propia catedral–, aunque también y durante mucho tiempo fue cantada y representada en la Iglesia de la Compañía de Jesús. De todas las sibilas valencianas, tal vez, la más completa sea la de Onteniente, no tanto por el texto sino por el ceremonial que comporta. Se canta el 22 de diciembre en la iglesia de Santa María, en el marco de un simbólico ceremonial que incluye danzas y una representación dramatúrgica.


La jorn del Judici
parra el qui haura fet servici,
Jesucrist, rei universal,
home i ver Deu eternal,
del cel vindra per a jujar
i cada u lo just dara.
Abans que el judici mort sera
un gran senyal se mostrarà,
la terra agitarà suor
i tremilurà de gran por.LAS ESTRENAS

Una costumbre bien arraigada en el Reino de Valencia es pedir o recibir las estrenas, ese presente-regalo, casi siempre con dinero, que los padres o yayos –en algunos casos los padrinos– hacen a los hijos o ahijados el día de Navidad.

Ir a felicitar la Navidad es una tradición aún viva en nuestros pueblos, y ese día se visita a los yayos, a los tíos, a los padrinos, o a otros familiares más directos para desearles unas buenas fiestas. En muchos casos, después de la comida familiar de Navidad –y de haberse comido la olla con pelotas típica de esta fiesta– comenzaba el desfile y al recibir las estrenas se besaba, como símbolo de respeto, las manos de quien las daba.
Belén de la Asociación Belenista de Valencia
(Fuente: Actualidad Fallera)


EL TIRORÍ, TITORÍ, Y EL DÍA DE REYES

Como siempre, en los pueblos valencianos, de la fiesta la víspera. La tarde-noche del cinco de enero llegan a los hogares valencianos –que así lo deseen– los Reyes de Oriente, aquellos Magos de las Sagradas Escrituras. Vienen cargados de regalos para hacer realidad tantas y tantas ilusiones y esperanzas de pequeños y mayores.

Con toda la frescor y naturalidad que generan les creaciones populares, una copla, un sencillo poema, se nos enseñaba de pequeños para recibir y saludar a nuestro Rey preferido y que nos dejara aquellos presentes tan esperados. Ese saludo era un ofrecimiento de hospedaje o al menos de recompensa al esfuerzo hecho, especialmente por las caballerías sobre las que montaban majestuosamente y se desplazaban Melchor, Gaspar, y Baltasar.

Ese poema, recitado con respeto e impresionados por la figura de aquel venerable rey, decía así:

“Tirori, tirori.
senyor Rei yo estic aci
done'm casques per a mi,
yo li donare palla i garrofes
pal seu rossi.”

“Tirorí, tirorí.
señor Rey yo estoy aquí
deme cascas para mí,
yo le daré paja y algarrobas
para su rocín.”


Esta versión de la localidad de Montroy es una entre tantas que pueden encontrarse a lo largo y ancho de nuestra geografía, en las cuales lo básico no cambia, aunque algunas estrofas pueden sufrir alguna modificación, como ocurre en esta de Burriana:

“Tirori, tirori
sinyor rei yo estic aci
totes les garrofes i herba
pa el seu rossi,
i tots els joguets
que voste porte per a mi.”

“Tirorí, tirorí.
señor Rey yo estoy aquí
todas las algarrobas y hierba
para su rocín,
y todos los juguetes
que usted lleve para mí.”Sus majestades, bajo el agua, en el Oceanográfico de Valencia

lunes, 21 de diciembre de 2015

postheadericon Germans Grimm - Els musics de Bremen

.
Títul de l'obra
Els musics de Bremen

Genero
Conte

Autor
Germans Grimm (Jacob i Wilhelm)
(Hanau, Alemania, 1785-1863 i 1786-1859)

Publicacio
1812


Format
EPUB

Idioma
Llengua Valenciana

Pes
93 KB

Orige del llibre
Epubvalpostheadericon Tradicions del Nadal valencià


Publicacio
Revista Rogle

Autor
J. M. M.

Editat per
Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana

Any
Hivern 2009

Idioma
Llengua Valenciana


Son moltes les tradicions valencianes relacionaes en les festes nadalenques, la majoria son ya part d'eixa cultura popular que, en molts casos de manera espontanea, ha anat cernent lo superflu i transmetent, de generacio en generacio, distintes manifestacions que s'han convertit en icons de l'expressio mes genuïna de la cultura valenciana. L'elaboracio de dolços tipics, la tradicio belenistica, les albaes i cants nadalencs, el mateix Cant de la Sibila, l'original Belem de Tirisiti (Alcoy), les cavalcates de Reis (la d'Alcoy es la mes antiga del mon), les estrenes…, tot compon en definitiva un imaginari que fa d'estes manifestacions el nostre particular Nadal. Ad algunes d'elles donem pas en breus resenyes, per tal de ferles perdurar i per a reivindicar la seua pervivencia.
  


EL CANT DE LA SIBILA

Es tracta d'un cant profetic, l'historia del qual es lliga a la figura de la sibila que, en la Grecia classica, es una dona sabia, moltes vegaes anciana i verge, en poders profetics. Esta figura tambe estigue present en uns atres pobles mediterraneus. L'arribà del cristianisme reconegue i cristianisà la figura i se va redireccionar eixa facultat que posseïa a anunciar la "bona nova" o, encara mes, se la dotà de certa visio apocaliptica, pues prometia la segona vinguda de Jesucrist, per tal d'eixercir, a través de la por, un control sobre els fidels.

Les representacions del Cant de la Sibila en Valencia arranquen de la Edat Mija, i tenen el seu possible punt de partida en la Provença o Limoges, a on arrelaren els texts llatins basats en un sermo atribuit a San Agusti (esta consideracio per a molts es falsa) i que predicà per a convertir als judeus. En ell desfilaven una serie de personages –profetes– que anunciaven el naiximent de Jesucrist, i entre ells, les sibiles, que anunciaven el Juï final. Este text es coneix com Ordo Prophetarum i el cant llati concret de la sibila com Judici signum. Es representava en diferents ciutats de la Corona d'Arago, tambe en el Cap i Casal, a on fon introduit junt a la lliturgia romana despres de la conquista jaumina. Tambe hi ha versions en territori castellá.La versio valenciana d'este cant es troba documentà en un Breviari de 1533 de la Seu Valentina. La melodia podria partir d'un cant gregoria que despres evolucionà. Les representacions s'abandonaren despres del Concili de Trento, conseqüencia de la Contrarreforma. Hui, despres de ser recuperaes, destaquen per la seua importancia en la nostra Patria les sibiles de Ontinyent, Gandia, Benaguasil, Sueca, Algemesi, o Valencia ciutat –en la propia catedral–, encara que tambe i durant molt de temps fon cantà i representà en l'Iglesia de la Companyia de Jesus. De totes les sibiles valencianes, tal volta, la mes completa siga la de Ontinyent, no tant pel text sino pel ceremonial que comporta. Es canta el 22 de decembre en l'iglesia de Santa Maria, en el marc d'un simbolic cerimonial que inclou danses i una representacio dramaturgica.


La jorn del Judici
parra el qui haura fet servici,
Jesucrist, rei universal,
home i ver Deu eternal,
del cel vindra per a jujar
i cada u lo just dara.
Abans que el judici mort sera
un gran senyal se mostrarà,
la terra agitarà suor
i tremilurà de gran por.
...LES ESTRENES

Una costum ben arrelà en el Regne de Valencia es demanar o rebre les estrenes, eixe present-regal, casi sempre en diners, que els pares o yayos –en alguns casos els padrins– fan als fills o fillols el dia de Nadal.

Anar a felicitar els Nadals es una tradicio encara viva en els nostres pobles, i eixe dia es visita als yayos, als tios, als padrins, o ad atres familiars mes directes per a desijarlos unes bones festes. En molts casos, despres del dinar familiar de Nadal –i d'haverse menjat l'olla en pilotes tipica d'esta festa– començava la desfilà i en rebre les estrenes es besava, com a simbol de respecte, les mans de qui les donava.


Belem de la Asociación Belenista de Valencia
(Font: Actualidad Fallera)EL TIRORI, TITORI, I EL DIA DE REIS

Com sempre, en els pobles valencians, de la festa la vespra. La vesprà-nit del cinc de giner arriben a les llars valencianes –que aixina ho desigen– els Reixos, els Reis de l'Orient, aquells Macs de les Sagraes Escritures. Venen carregats de regals per a fer realitat tantes i tantes ilusions i esperances de menuts i majors.

En tota la frescor i naturalitat que generen les creacions populars, una copla, un senzill poema, se nos ensenyava de menuts per a rebre i saludar al nostre Rei preferit i que nos deixara aquells presents tant esperats. Eixe salut era alhora un oferiment d'hostage o al menys de recompensa a l'esforç fet, especialment per les cavalleries sobre les que montaven majestuosament i es desplaçaven Melchor, Gaspar, i Baltasar.

Eixe poema, recitat en respecte i impressionats per la figura d'aquell venerable rei, dia aixina: 

“Tirori, tirori.
senyor Rei yo estic aci
done'm casques per a mi,
yo li donare palla i garrofes
pal seu rossi.”


Esta versio de la localitat de Montroy es una entre tantes que poden trobarse a lo llarc i ample de la nostra geografia, en les quals lo basic no canvia, encara que algunes estrofes poden sofrir alguna modificacio, com ocorre en esta de Borriana:

“Tirori, tirori
sinyor rei yo estic aci
totes les garrofes i herba
pa el seu rossi,
i tots els joguets
que voste porte per a mi.”Ses magestats, baix l'aigua, en l'Oceanografic de Valencia

Si tens problemes en algun enllaç ¡Escriumos!
(excepte els posts sense enllaços)


Si detectas algún enlace roto ¡Coméntalo!
(excepto los posts sin enlaces)


Any problem with a link? Contact us!
(excepting posts without links)


_ooOoo_

Valencia Canta no se hace responsable
de los comentarios realizados por sus lectores.

Coneix lo Regne de Valencia,
la nostra Llengua Valenciana,
la nostra historia, gent, festes,
les nostres costums...

¡¡ Coneixerlo es amarlo !!

Dansá

Dansá

Buscar en el blog

Quizás quiso buscar...

Quizás quiso buscar...

¿Algo sobre el Reino?

O... ¿visto la última semana?

Patrimonios de la Humanidad

Patrimonios de la Humanidad
Pinturas rupestres del Barranco
de la Valltorta (Castellón)

Tribunal de las Aguas (Valencia)

Palmeral de Elche (Alicante)

Fallas

Fallas

La fiesta de las Fallas de Valencia
(En el ámbito del Reino de Valencia)

Bruno Lomas

Publicado por fechas

Dova

Lolita Garrido

Pumby y sus amiguetes

Concha Piquer e hija

Concha Piquer e hija
Concha Piquer y
Concha Márquez Piquer

Amigos de Valencia Canta

Los Inhumanos

counterDesde 08/12/2011

Y nos visitan desde...Gracies, Gracias, Thanks, Grazie, Obrigado, Merci, Danke, Bedankt, Tack, Spacibo, Arigatô,
Aabhar... Mahalo, Mauruuru...
... Vinaka, Xièxie, Yekeniele

Valencia, Ciutat i Regne

Valencia, Ciutat i Regne
Ducado de Fernando II,
Valencia 1479-1516

L'oraCHE


CASTELLÓN
El tiempo por Tutiempo.net


VALENCIA
El tiempo por Tutiempo.net


ALICANTE
El tiempo por Tutiempo.net