Conoce el Reino de Valencia,
nuestra Lengua Valenciana,
nuestra historia, gente, fiestas,
nuestras costumbres...

¡¡ Conocerlo es amarlo !!

Tabalet i Dolçaina

Tabalet i Dolçaina

Nino Bravo

Música

Salvador Giner

Nuestros clásicos

Nuestras bandas

Chusep Bernat i Baldovi

Nuestra literatura

Genios del cómic

Don Pío

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?

¿Pera ofrenar noves glories...? ¿A qui?
viernes, 3 de marzo de 2017

postheadericon Donis Martin - "L'ensenyament" actual es la droga cultural (1989)


Titul de la poesia
"L'ensenyament" actual es la droga cultural

Genero
Llibret de Falla

Autor
Donis Martin
(Valencia, 1944)

Publicacio
Llibret de la Falla Plaça del Mercat Central (1989)

Galardonado con el Premio "Chusep Bea Izquierdo", otorgado por Lo Rat Penat.
"L'ENSENYAMENT" ACTUAL
ES LA DROGA CULTURAL

Quan u te que parlar de la Cultura
que aci en Valencia es diu "normalitzable"
podra observar primer la caradura
d'aquell que mos la torna abominable.

Aci, basant-ho tot en l'ignorancia
que es te sobre l'idioma valencià,
accepten sense molta repugnancia
que ensenyen als chiquets en "catala".

Aço del paregut dels dos idiomes
a alguns els ha vingut d'anell al dit
i fent de mercenaris de les plomes
¡s'estan ficant les botes en l'envit!

I a mi no me vinguen en punyetes,
que no te res que vore el crit del "chavo",
perque eixos, si no veren les pessetes
¡no anaven ni a pixar al tibidabo!

Si aci tota la gent, ya des d'antic,
s'haguera interessat en tot lo nostre
ningu s'haguera anat en atre "amic"
que està omplintli de besos tot el rostre.

Pues clar, si alli els fan cas, editen llibres,
els femen, els honoren, i els "retraten",
veent la diferencia de calibres
s'han dit: - "¿Yo...? ¡catala fins que me maten!"

I aixina, carregantse be la saria
i fent de l'ensenyança el seu ofici,
s'han fet en la faccio universitaria
mes que per vocacio... ¡pel benefici!

Pintant aixi el "progres" en nostres terres,
tractant tot lo anterior de reliquiari,
son ara el gran parnas de les esquerres
que ad ells van com borrego al santuari.

I clar... ¿Que van a fer Conselleries
tractant al nostre idioma "d'oficial"?
¡Seguir els "Manaments" d'eixos "mesies"
cantant la gran "sardana" celestial!

Per eixa lletania, en les escoles,
en un meravellos "Abracadabra"
estan menjant els cocos en unes troles
que no firmaria ni Pompeu Fabra.

0 comentarios:

Si tens problemes en algun enllaç ¡Escriumos!
(excepte els posts sense enllaços)


Si detectas algún enlace roto ¡Coméntalo!
(excepto los posts sin enlaces)


Any problem with a link? Contact us!
(excepting posts without links)


_ooOoo_

Valencia Canta no se hace responsable
de los comentarios realizados por sus lectores.

Coneix lo Regne de Valencia,
la nostra Llengua Valenciana,
la nostra historia, gent, festes,
les nostres costums...

¡¡ Coneixerlo es amarlo !!

Dansá

Dansá

Quizás quiso buscar...

Quizás quiso buscar...

... Fogueres de San Chuan

  • Alicante, ciudad integrada dentro de las más íntimas aguas del Mare Nostrum, se viste de gala en los días en que el calor invade sus calles. Alicante es puro fuego...

  • A partir de mañana 20 de junio, día de la plantá, las Hogueras de San Juan poblarán las calles de Alicante, inundadas por la pólvora, el colorido...

  • Entre los días 20 y 24 de junio, la ciudad de Alicante se llena de arte. Casi un centenar de monumentos de cartón-piedra, conocidos como Fogueres (Hogueras)...

  • La canción popular "La manta al coll" nació en las tierras de Alicante, en las Hogueras de San Juan, extendiéndose muy pronto por todo el Reino de Valencia...

  • Noche mágica la de San Juan, noche de brujas, una noche en la que regresan las tradiciones y costumbres más ancestrales. Por todo el Reino de Valencia la gente...

O... ¿visto la última semana?

Patrimonios de la Humanidad

Patrimonios de la Humanidad
Pinturas rupestres del Barranco
de la Valltorta (Castellón)

Tribunal de las Aguas (Valencia)

Palmeral de Elche (Alicante)

Fallas

Fallas

La fiesta de las Fallas de Valencia
(En el ámbito del Reino de Valencia)

Bruno Lomas

Publicado por fechas

Dova

Lolita Garrido

Pumby y sus amiguetes

Concha Piquer e hija

Concha Piquer e hija
Concha Piquer y
Concha Márquez Piquer

Amigos de Valencia Canta

Los Inhumanos

counterDesde 08/12/2011

Y nos visitan desde...
Gracies, Gracias, Thanks, Grazie, Obrigado, Merci, Danke, Bedankt, Tack, Spacibo, Arigatô,
Aabhar... Mahalo, Mauruuru...
... Vinaka, Xièxie, Yekeniele

Valencia, Ciutat i Regne

Valencia, Ciutat i Regne
Ducado de Fernando II,
Valencia 1479-1516

L'oraCHE


CASTELLÓN
El tiempo por Tutiempo.net


VALENCIA
El tiempo por Tutiempo.net


ALICANTE
El tiempo por Tutiempo.net